Huis- en gedragsregels

Naast onze Aanvullende gedragsregels hanteren wij op sportpark de Wildbaan onderstaande huis- en gedragsregels.

Respect
o Accepteer en respecteer een ander zoals hij/zij is en discrimineer niet.
o Schelden, pesten, bedreigen en intimideren wordt niet getolereerd. Wij stimuleren elkaar om een ander aan te spreken, indien dit wel gebeurd.
o Respecteer fysieke integriteit van anderen. Fysiek geweld, seksuele intimidatie en ongewenste aanraking(en) worden niet getolereerd.

Sportiviteit en teamgeest
o Speel volgens de regels en vermijd onsportief gedrag.
o Accepteer beslissingen van scheidsrechters zonder te protesteren en erken eerlijkheid en integriteit als essentiële waarden van de sport.
o Ondersteun en moedig medespelers aan, ongeacht het resultaat van de wedstrijd.

Veiligheid en eigendommen
o Houd de kleedkamers, velden en faciliteiten schoon en opgeruimd.
o Respecteer andermans eigendommen, inclusief clubfaciliteiten en materiaal.
o Wij volgen de juiste veiligheidsrichtlijnen en dragen de juiste uitrusting.
o Het is tijdens wedstrijden niet toegestaan om glaswerk mee naar buiten te nemen.

Betrokkenheid van supporters
o Supporters moedigen spelers op een positieve en ondersteunende wijze aan.
o Supporters tonen respect voor het spel, de spelers en officials.

Alcohol, Drugs en Roken
o Gebruik geen alcohol/drugs tijdens trainingen en wedstrijden en houd je aan de toegestane alcoholpromillage bij deelname aan het verkeer. Verstrekking van alcoholhoudende dranken kunnen worden geweigerd. Wij houden ons aan NIX18.
o Drugs zijn verboden op het sportpark of in het clubgebouw. Personen die dit overtreden worden van het terrein verwijderd en kunnen een terreinverbod krijgen.
o Roken is alleen toegestaan onder de veranda, bij de hoofdingang van de kantine. Houd je aan het rookbeleid en de tijden wanneer roken niet is toegestaan. Het rookbeleid is onder aan deze pagina te vinden.

(Online) Communicatie
o Houd communicatie binnen de vereniging respectvol. Wij maken geen grappen en/of beledigende opmerkingen over anderen.
o Los conflicten op via de daarvoor bestemde kanalen en vermijd roddels.
o Het maken van (ongewenste) opnames worden niet getolereerd. Wij houden ons aan de regels opgenomen in de privacyverklaring.

Opleiding en Ontwikkeling
o Zet je in voor persoonlijke ontwikkeling en verbetering van (voetbaltechnische)vaardigheden.
o Respecteer en waardeer de bijdragen van trainers en coaches.

Rookbeleid
De enige plek waar roken is toegestaan is onder de veranda aan de kant van de ingang van de kantine. Dit betekent dat niet gerookt mag worden bij de ingang van de kleedkamers (schuifdeuren) en ook niet rondom de velden en tribune

Onder de veranda zijn voldoende asbakken aanwezig waar de peuken ingegooid kunnen worden. Voor de rokers: hou het netjes en help ons het sportpark ook netjes te houden!

Wanneer is roken onder de veranda toegestaan?
o Maandag t/m vrijdag is roken onder de veranda toegestaan vanaf 19.30 uur
o Op zaterdag is roken onder de veranda toegestaan vanaf 13.00 uur
o Op zondag is roken onder de veranda de hele dag toegestaan

Wij hopen u voor nu voldoende geïnformeerd te hebben.

Bestuur v.v. Reünie