Vrienden van v.v. Reunie

Een vereniging als v.v. Reünie laten groeien en bloeien kost geld. Veel geld. Door jaarlijks bepaalde bestedingsdoelen binnen de v.v. Reünie financieel te ondersteunen, draagt de vereniging Vrienden van v.v. Reünie er mede toe bij, dat het voorzieningenniveau van de vereniging wordt gehandhaafd, dan wel wordt vergroot.

Doelstellingen de vereniging Vrienden van v.v. Reünie

  • Het realiseren van bestedingsdoelen ten behoeve van v.v. Reünie.
  • Het stimuleren en bevorderen van de betrokkenheid en saamhorigheid van de Vrienden van v.v.Reünie bij de vereniging door het organiseren van activiteiten op het gebied van ontspanning en sportiviteit.
  • Mogelijkheden deelname en soort vermelding

Vriend van v.v. Reünie

Bedraagt € 40,- ongeacht het moment van lidmaatschap in een betreffend seizoenjaar. Op het bord in de kantine wordt de persoonlijke naam getoond en op de website van v.v. Reünie.

Vriendengroep van v.v. Reünie
Bedraagt € 20,- per persoon (minimaal 2 personen) ongeacht het moment van lidmaatschap in een betreffend seizoenjaar. Op het bord in de kantine wordt de vriendengroep naam getoond met het aantal en op de website van v.v. Reünie.

Gouden Vriend van v.v. Reünie
Bedraagt € 80,- ongeacht het moment van lidmaatschap in een betreffend seizoenjaar. Op het bord in de kantine wordt de Gouden Vriend naam of logo getoond en op de website van v.v. Reünie.

Interesse?

Bent u geïnteresseerd om onze vereniging te sponsoren klik dan hier voor het deelname formulier.

Wilt u nadere uitleg dan kunt u een mail sturen naar vriendenvan@vvreunie.nl met uw vraag, zodat één van de commissieleden contact met u opneemt.

 

Voorzitter Jan Waanders
Secretaris Jan Willem Jansen Schoonhoven
Financiele zaken Vacant
Public Relations Jan Waanders
Coordinator Vrienden Karel ten Veen
Algemeen Jaime Lebbink