Vrienden van v.v. Reunie

Een vereniging als v.v. Reünie laten bloeien en groeien kost geld. Veel geld! De vereniging “Vrienden van v.v. Reünie” draagt ertoe bij door middel van het jaarlijks toekennen van één of meer bestedingsdoelen, zodat het voorzieningenniveau van de vereniging wordt gehandhaafd, dan wel vergroot. Daarnaast zal de saamhorigheid van de v.v. Reünie een positieve bijdrage leveren aan het verenigingsdoel van v.v. Reünie.

Doelstellingen Vrienden van v.v. Reünie:
Het realiseren van bestedingsdoelen ten behoeve van v.v. Reünie. Het stimuleren en bevorderen van de betrokkenheid van de Vrienden van v.v. Reünie bij de vereniging door het organiseren van activiteiten op het gebied van ontspanning en sportiviteit.

Mogelijkheden deelname en soort vermelding:
Vriend van v.v. Reünie
Bedraagt € 40,- per seizoenjaar. Op het bord in de kantine wordt de persoonlijke naam getoond en op de website van v.v. Reünie.

Vriendengroep van v.v. Reünie
Bedraagt € 20,- per persoon (minimaal 2 personen) per seizoenjaar. Op het bord in de kantine wordt de vriendengroep naam getoond met het aantal en op de website van v.v. Reünie.

Gouden Vriend van v.v. Reünie
Bedraagt € 80,- per seizoenjaar. Op het bord in de kantine wordt de Gouden Vriend naam of logo getoond en op de website van v.v. Reünie.

Bent u geïnteresseerd om onze vereniging te sponsoren, klik dan hier voor het deelname formulier. Wilt u nadere uitleg dan kunt u een mail sturen naar vriendenvanvvreunie@gmail.com met uw vraag, zodat één van de commissieleden contact met u opneemt.

Voorzitter Jan Willem Jansen Schoonhoven
Secretaris Hermien ten Duits
Financiële zaken Jan Waanders
Public Relations Jan Waanders
Coördinator Vrienden Lubbert Baarssen, Karel ten Veen
Algemeen Jaime Lebbink