Statuten en Privacyverklaring

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. Ook voor (voetbal)verenigingen geldt deze nieuwe wet.

Deze wet versterkt de positie van de mensen van wie persoonsgegevens worden verwerkt. Organisaties die persoonsgegevens verwerken, waaronder dus voetbalclubs, krijgen meer verplichtingen om op een juiste manier om te gaan met deze gegevens. Concreet houdt dit in dat verenigingen moeten opschrijven hoe zij omgaan met persoonsgegevens van hun leden, vrijwilligers, etc. Met deze documentatieplicht kunnen clubs aantonen dat zij voldoen aan de AVG.

De afgelopen maanden heeft Reünie haar privacy beleid vormgegeven, gebaseerd op de vereisten in de nieuwe wet. Vanaf heden zult u de privacy verklaring op de website aantreffen onder het tabblad Organisatie. Reünie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. U kunt er van op aan dat hierbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht wordt genomen. In het Privacy Verklaring geven wij u hierover nadere informatie.

In de verklaring is tevens opgenomen hoe u toestemming kunt geven (of juist niet) om bepaalde persoonlijke gegevens al dan niet vast te mogen leggen / foto’s op de website te mogen plaatsen etc.

Klik hier​ voor de privacyverklaring

Klik hier voor de Statuten

Wij hopen u voor nu voldoende geïnformeerd te hebben.

Bestuur v.v. Reünie