De visie van v.v. Reünie is:

“Het zowel op prestatief als recreatief niveau aanbieden van de voetbalsport aan een zo groot en breed mogelijke vertegenwoordiging van de gemeenschap, binnen een hechte verenigingsstructuur, waar plezier in het beoefenen van de voetbalsport centraal staat.”

Bij v.v. Reünie is ieder individu van harte welkom om op zijn of haar eigen niveau te voetballen, waarbij het plezier op het veld en bij activiteiten eromheen centraal staan. Alle spelende teams hebben een gelijkwaardige positie binnen de club.

Kernwaarden

Respect
Het gevoel en/of uiting waarmee je laat merken dat je iemand aanvaardt als een waardig en waardevol mens

Fatsoen
De manier waarop je je gedraagt ten opzichte van anderen

Sportiviteit
Het naleven van de geschreven en de ongeschreven regels die bij voetbal horen

Plezier
Een prettig gevoel van blijheid en vrolijkheid, leuk vinden

Ambitie
Het beste uit jezelf halen, het streven naar een bepaald doel

Waar we trots op zijn

Wij zijn trots op het grote aantal (jonge) vrijwilligers dat verbonden is aan onze vereniging. Deze vrijwilligers vervullen voor onze verenging een onmisbare rol.

Daarnaast heeft onze vereniging een zeer mooie accommodatie. De privatisering van het onderhoud van de velden heeft geleid tot kwalitatief betere velden. Ook is de vereniging volop bezig met het verduurzamen van het sportpark en is in 2022 het nieuwe kunstgrasveld geopend.

De zaken bij v.v. Reünie zijn financieel goed op orde en dit vormt een prima basis om de continuïteit van de vereniging te waarborgen.

De jeugdopleiding is een ander punt waar we trots op zijn. Sinds het seizoen 2021-2022 hebben we een gezamenlijke jeugdopleiding met omliggende verenigingen onder de naam UNO’21. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat iedereen op zijn of haar eigen niveau kan blijven voetballen.
Regelmatig worden spelers van onze vereniging uitgenodigd door de KNVB, FC Twente/Heracles Academie en/of De Graafschap om daar hun voetbal ontwikkeling verder vorm te geven. In een enkel geval stroomt een voormalig speler van onze vereniging door in het betaalde voetbal.

Uitgangspunten beleid

Plezier staat voorop
Wij zijn een voetbalvereniging voor iedereen: voetballende leden, niet-voetballende leden, supporters, vrijwilligers, trainers, begeleiders, scheidsrechters, grensrechters en bestuursleden. Plezier moet het allerbelangrijkste zijn.

Voetbalontwikkeling
Vanaf de jongste jeugd houden wij, voor zover mogelijk, rekening met de wensen van de leden. Onze vereniging blijft een gezonde ambitie houden om op een zo hoog mogelijk niveau te willen voetballen.

Financieel gezond
Het financiële beleid zoals het bestuur dit volgt, zal ook de komende jaren door blijven gaan. Geen onnodige risico’s voor uitgaven en alleen investeren als daar “eigen” geld voor is.

Vrijwilligers als basis
Zonder vrijwilligers is er geen vereniging. Als motto hanteren we “vele handen maken licht werk”. Als vereniging zijn we blij dat we gebruik kunnen maken van vele vrijwilligers met ruime ervaring en deskundigheid.

Duidelijke communicatie
Voor iedereen moet duidelijk zijn waar je met welke vraag terecht kan. Hiervoor zijn, naast de bestuursleden, de commissievoorzitters het eerste aanspreekpunt. Ook willen wij een open club zijn waar we proberen om de lijntjes zo kort mogelijk te houden.

Maatschappelijke rol
v.v. Reünie neemt al sinds jaar en dag een belangrijke maatschappelijke rol in en dit beleid wordt ook de komende jaren voortgezet.

Samenwerken
In de huidige economische en demografische omgeving is het als succesfactor voor continuïteit van onze vereniging cruciaal om het vermogen en de bereidheid te hebben tot samenwerken.