NL Doet 2023

23 februari 2023

Reünie NL Doet zaterdag 11 maart 2023

Zaterdag 11 maart a.s. is weer de landelijke NL Doe dag. Ook dit jaar neemt Reünie hieraan deel.

We hebben afgelopen jaar veel veranderingen mee gemaakt op ons complex De Wildbaan. Een nieuw kunstgrasveld en herinrichting  van ons complex heeft ons een mooie update van het geheel gegeven. Er is veel werk verzet door iedereen. Nog niet alles is afgerond. Wensen houden we natuurlijk altijd.

Echter het vraagt ook veel onderhoud op diverse terreinen zoals onkruid wieden , beplanting aanbrengen, schilderwerk en schoonmaak van gebouwen. Wekelijks wordt het bijgehouden door diverse vrijwilligers.

Echter voor groot onderhoud zoals op deze NL Doe dag hebben we iedereen nodig

Dus we hebben veel vrijwilligers nodig. Zou mooi zijn dat van elk senior team minimaal 5 of 6 personen zich beschikbaar stellen om te helpen. Tevens is elk lid of geen lid welkom om te helpenhelpen.

Om 08.15 uur staat de koffie klaar ,daarna starten we direct met de werkzaamheden. Om 12.30 uur hopen we dat de geplande werkzaamheden gereed zijn en sluiten we af met een drankje.

Opgave via info@vvreunie.nl

Meer nieuws