De Wildbaan

Update: Campus de Wildbaan

De komende tijd gaan we jullie via onze website op de hoogte houden over de ontwikkelingen van de Campus de Wildbaan en welke gevolgen veranderingen dit zal hebben voor onze club.

Al weer een paar maand geleden heeft de gemeente extra geld beschikbaar gesteld voor herinrichting van de openbare ruimte en de bouw van de sportzaal op de Wildbaan.

Door de nieuwe inrichting van de parkeervoorzieningen, sportzaal en de plaats van de school op de Campus is v.v. Reünie beter bereikbaar en zichtbaar. Met name voor Reünie geldt dat de parkeervoorzieningen aanzienlijk dichterbij komen te liggen dan in het eerste plan het geval was.

Door de aanleg van het kunstgrasveld wordt de parkeerplaats verplaats naar de centrale parkeerruimte achter onze tribune. Daardoor wordt de toegang tot ons complex ook verplaatst. Ons complex is direct zichtbaar en bereikbaar vanaf de centrale parkeerruimte.

Om de entree extra ruimtelijk te maken wordt de toegang tot het complex aangegeven met duidelijke bebording of een toegangspoort.

Campus de Wildbaan zal in een aantal fases worden gerealiseerd. De eerste fase is het realiseren van de kunstgrasvelden van v.v. Reünie en Olympia. Parallel zal de nieuwe centrale parkeervoorziening aangelegd worden. In de plankaart moet nog de plaats voor de fietsenstalling en de oud papiercontainers ingetekend worden.

Kunstgras

De definitieve plaats voor het kunstgrasveld is bepaald. (zie tekening 1). Afgelopen periode hebben we onze wensen en eisen kenbaar gemaakt bij de gemeente. De volgende fase is de aanbesteding van het kunstgrasveld.

Tijdspad

  • Aanbesteding kunstgrasveld
  • Ontwikkelplan entree, fiets/voetpad naar clubgebouw, voldoende geschikt voor bevoorrading en voor hulpdiensten. Locatie fietsenstalling en locatie voor oud papier containers bepalen.
  • Januari 2022, start terrein gereed maken voor kunstgras, verwijderen groen en aanleg (nood) parkeervoorziening.
  • Maart 2022 start aanleg kunstgrasveld.
  • Mei 2022, oplevering kunstgrasveld

 

Tekening 1

Tekening 2