G-voetbal – iedereen kan voetballen!

5 april 2022

Goed nieuws voor G-voetbal! Het bestuur en de trainers hebben besloten door te gaan met G-voetbal. Één keer in de twee weken zal het G-team bij elkaar komen om samen een balletje te trappen. G-Voetbal is bedoeld voor kinderen die om welke reden ook, niet met een regulier voetbalteam mee kunnen doen, maar wel graag samen met anderen wil voetballen.
Want samen spelen en voetballen is toch het allerleukste!
Sta jij ook te popelen om een keer mee te doen? Meld je dan aan bij vtz@uno21.nl

Meer nieuws