Nieuwjaarsbericht

11 januari 2022

Beste (ere-) leden,

Als eerste willen we iedereen een gezond en sportief 2022 wensen!

In “normale” tijden is de nieuwjaarsreceptie de eerste activiteit voor onze club. Door Covid-19 zal deze dit jaar wederom niet doorgaan. De nieuwjaarsreceptie is een moment om even terug te kijken op het afgelopen jaar en natuurlijk kijken we vooruit op het komende jaar. Daarnaast is het bij ons ook gebruikelijk om onze jubilarissen te huldigen. Hier zullen wij later in dit seizoen alsnog een moment voor zoeken.

Corona heeft ook in 2021 zijn stempel gedrukt. Natuurlijk op onze club, maar zeker ook op ons privéleven. Afgelopen maand konden daardoor verschillende wedstrijden niet doorgaan, zijn trainingen afgelast en moest ook de kantine weer sluiten.

Helaas zijn ook leden en oud-leden overleden. Afgelopen maand ontvingen we nog het bericht dat ons erelid Wim Kerperien is overleden. Wim was meer dan 80 jaar lid van onze vereniging. Wim heeft veel voor onze vereniging betekend, hij was een echte ambassadeur van ons Reünie en genoot veel respect binnen en buiten onze club.

Maar 2021 was gelukkig niet alleen Covid-19. We hebben mooie dingen gerealiseerd, voorbereidingen getroffen voor nieuwe projecten, nieuwe samenwerkingen aangegaan en natuurlijk we hebben vanaf augustus weer gevoetbald.

UNO’21
Het meest in het oog springende is de samenwerking met de andere verenigingen uit de oude gemeente Borculo op het gebied van jeugdvoetbal. Een goede ontwikkeling voor alle voetballende jongens en meisjes. We zijn nu een halfjaar onderweg en we merken dat het voor de kinderen echt niet uit maakt waar ze voetballen of voor welke club. Plezier met elkaar en lekker voetballen is voor ze het belangrijkste.

Namens onze vereniging hebben veel mensen afgelopen jaar tijd en energie gestoken om deze samenwerking een succes te maken. Hopelijk zullen ze dit ook nog lang blijven doen. We zijn ze daar zeer dankbaar voor.

We kunnen ook weer nieuwe jeugdleden verwelkomen bij onze club. Je merkt dat de samenwerking ook op dit gebied zijn vruchten afwerpt. Elk kind kan op zijn/haar eigen niveau voetballen en ook nog eens onder goede begeleiding. Dat is toch een meerwaarde die we de jeugd bij UNO’21 kunnen bieden.

Wijzigingen bestuur
In april is Robert Rinders bij de uitgestelde Algemene Ledenvergadering gestopt als voorzitter. Jeroen ten Bras en Paul van der Stelt nemen de taken van voorzitter voorlopig waar. Tegelijkertijd is Birgit Goossens benoemd tot secretaris. In de reguliere Algemene Ledenvergadering in oktober is Roy Emsbroek benoemd tot penningmeester. Han Mogezomp is tegelijkertijd afgetreden als dagelijks bestuurslid van v.v. Reünie en toegetreden als bestuurslid van UNO’21. Han zal als commissievoorzitter Jeugd/UNO’21 nog wel aansluiten bij de bestuursvergaderingen van v.v. Reünie. We hebben hiermee alle posities in het dagelijks bestuur weer ingevuld. De rol van Jeffry Wansink als algemeen bestuurslid blijft ongewijzigd.

Manon Wolterink en Marco Engelberts zijn bereid gevonden de functies van respectievelijk commissievoorzitster Kantinezaken en commissievoorzitter Voetbalzaken senioren in te gaan vullen. Ook zij zullen bij de bestuursvergaderingen aansluiten.

We krijgen steeds meer mensen betrokken bij de club. Dat doet ons goed. De uitdrukking “vele handen maken licht werk” geldt natuurlijk ook voor onze club.

Verbouwing en verduurzaming
Het verduurzamen van onze accommodatie staat bij ons hoog op de agenda. We willen graag naar een groenere accommodatie en daarmee proberen we meteen geld te besparen. Afgelopen jaar is het dak op de kleedkamers vervangen en zijn er zonnepanelen geplaatst. Daarnaast zijn er door de klusgroep nog verschillende kleine aanpassingen en verbeteringen gedaan. Dit alles hebben we kunnen doen bijdragen van verschillende stichtingen en subsidies van de overheid. We verwachten de investering, die we als vereniging hebben gedaan, op deze manier binnen enkele jaren terug te verdienen.

Afgelopen jaar heeft de klusgroep de toiletgroep in de kantine onderhanden genomen. Dit werd mogelijk gemaakt door bijdragen van de Vrienden Loterij en de Vrienden van Reünie.

Voetbalzaken
De competitie van het seizoen 2020-2021 kwam al in oktober 2020 ten einde. We zijn augustus gelukkig fris aan het seizoen 2021-2022 begonnen. We begonnen dit seizoen met een nieuwe hoofdtrainer Bert van Losser. We kunnen wel stellen dat Bert en Reünie een goede match zijn gebleken. Afgelopen november hebben we de overeenkomst met Bert dan ook al verlengt met een seizoen. Bert zal dus zeker tot juni 2023 aan onze club verbonden zijn.

De overige trainers zijn gelukkig allemaal gebleven. We hebben dit seizoen een extra senioren team. Dit nieuwe team, bestaande uit jonge jongens, is het nieuwe 4e team. De spelers van het “oude” 4e team had geen probleem het 5e team te worden. We hebben dit seizoen dit seizoen 5 heren teams, een 35+ team en een dames team. Het dames team is bij de KNVB ingeschreven onder de naam van UNO ’21 om de doorstroming van jeugdspeelsters mogelijk te maken.

Het 35+ team, die hun 7×7 competitie op vrijdagavond speelt, is afgelopen november kampioen geworden. Helaas kon dit door Covid-19 niet gevierd worden. De heren hebben dus nog een feestje tegoed.

Vooruitkijkend op 2022 hopen we dat we weer als van ouds kunnen voetballen, bij jullie langs de lijn kunnen staan, onze zoons/dochters en kleinkinderen weer kunnen aanmoedigen en een drankje kunnen doen in de kantine.

90-jarig bestaan v.v. Reünie
Op 15 juni 2022 bestaat onze vereniging 90 jaar. Om deze mooie mijlpaal te vieren zullen in het weekend van 10-11-12 juni verschillende activiteiten plaatsvinden. Inmiddels is er een groepje samengesteld die samen met de Activiteitencommissie de organisatie op zich willen nemen. Zij komen in de loop van januari voor het eerst bij elkaar. Hierover dus later zeker meer. En speciaal voor deze gelegenheid hebben we een jubileum-logo en is er een speciaal tenue gemaakt (te koop via de webshop):

Project kunstgrasveld
2022 zal ook in het teken staan van de aanleg van het kunstgrasveld en de herinrichting van Sportpark De Wildbaan. Maandelijks is er overleg met de andere verenigingen, sportparkmanager en de gemeente over de invulling van “Vitaal sportpark Campus De Wildbaan”.

De verwachting is dat het nieuwe kunstgras er met ingang van het nieuwe seizoen zal liggen. Halverwege het jaar zal al gestart worden met de nieuwbouw van het Staring College. Voor beide projecten zal van de spelers en trainers enige flexibiliteit worden verwacht. We hopen hierbij op jullie medewerking. Laten we proberen te denken in oplossingen, dan zal ook dit vlekkeloos verlopen.

De aanleg van het kunstgrasveld brengt ook met zich mee dat onze eigen accommodatie gedeeltelijk opnieuw ingericht zal worden. Daarnaast zullen ook eigen werkzaamheden verricht gaan worden bij de aanleg van het kunstgrasveld. Tegen die tijd zullen we dan ook een beroep doen op jullie.

Komend jaar zal een jaar worden waar veel staat te gebeuren. Ontwikkelingen die positief zijn voor onze club en alle sportende kinderen in Borculo.

Op een sportief en vooral gezond 2022 en hopelijk zien we elkaar snel weer op de club!

Met een rood-witte groet,

Bestuur v.v. Reünie

Meer nieuws